תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Pahima
Ariel
שם מלא באנגלית:
פחימה
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313527186
ת.ז.
אריאל
שם מלא:
02/01/95
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
8227413
מיקוד:
דוא"ל:
קרית גת
050-7444990
עיר:
נייד:
ציקלג 26
08-6818555
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ציקלג 26 קרית גת
כתובת:
דוא"ל:
ציקלג 26 קרית גת
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מו"ל- "קוראים"
עיסוק:
050-6530299
נייד:
בעלים "סטימצקי"
עיסוק:
050-5243028
נייד:
עיסוק:
נייד:
נורית כהן
אבנר פחימה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
15/07/15
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מש"קית שלישות
תפקיד:
השכלה:
כימיה, מחשבים
מגמה:
חוג:
"שלאון"
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
לימודים במשך שנתיים במכללה למנהל בביה"ס לתקשורת
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכתי כסף מפרוייקטים בעסק המשפחתי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313527186
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313527186
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
b6e3b8_8a32b5415f1049848c33e09e10ceafa6~mv2_d_1240_1754_s_2.jpg