ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2019
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Friedland
Ayelet Hashachar
שם מלא באנגלית:
פרידלנד
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313419194
ת.ז.
אילת־השחר
שם מלא:
27/11/1995
ישראלית / אמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6082252
מיקוד:
דוא"ל:
שוהם
0548009847
עיר:
נייד:
הסלע 20
039795587
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הסלע 20 שוהם
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה לביולוגיה
עיסוק:
0547440919
נייד:
עורך דין
עיסוק:
0545690794
נייד:
עיסוק:
נייד:
לביאה
039795587
חיים
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
6/2015
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
גרעין שירות לאומי/ מדריכה
תפקיד:
השכלה:
ביולוגיה והסטוריה
מגמה:
עבודה סוציאלית
חוג:
אולפנת שעלבים
אוניברסיטת בר אילן
2019
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פקדון שירות וההורים שלי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313419194
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313419194
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09