הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
nevo
omri
שם מלא באנגלית:
נבו
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313384109
ת.ז.
עמרי
שם מלא:
6.2.1995
ישראלית + פולנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4950516
מיקוד:
דוא"ל:
פתח תקווה
0528342349
עיר:
נייד:
חדווה רשיש 8
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
רחל המשוררת 15 פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
רחל המשוררת 15 פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת משרד רואה חשבו
עיסוק:
0543118373
נייד:
כלכלן
עיסוק:
0545772424
נייד:
עיסוק:
נייד:
סמדר
דני
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
1.12.16
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מנהל מערכת מודיעינית
תפקיד:
השכלה:
גאוגרפיה
מגמה:
חוג:
ברנר
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס כתיבה יוצרת באוניברסיטה הפתוחה
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
כספי הפיקדון הצבאי + כסף שאני חוסך
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313384109
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313384109
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09