תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Ackermann
Boaz
שם מלא באנגלית:
אקרמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313318396
ת.ז.
בעז
שם מלא:
12.4.95
ישראלית וצרפתית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9346519
מיקוד:
דוא"ל:
054-6619779
עיר:
נייד:
מקור חיים 14/1
02-6729164
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מקור חיים 14/1 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
מקור חיים 14/1 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה בבי"ס יסודי - דרור
עיסוק:
054-5701862
נייד:
מנהל היי-טק
עיסוק:
054-2410533
נייד:
עיסוק:
נייד:
סופי (לאה)
תיאודור
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
3.5.18
שחרור:
3שנים
משך שרות:
לוחם פלס"ר נח"ל
תפקיד:
השכלה:
תאטרון, צרפתית, גמרא ותנ"ך
מגמה:
חוג:
הרטמן
ניסן נתיב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
מכינה למשחק
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
בינוני
קריאה:
בינוני
טוב
דיבור:
טוב
טוב מאוד
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון צה"ל, חסכונות ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313318396
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313318396
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09