טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Naor
Omer
שם מלא באנגלית:
נאור
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313295545
ת.ז.
עומר
שם מלא:
09.04.1995
ישראלי
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7179526
מיקוד:
דוא"ל:
מודיעין-מכבים-רעות
0586070775
עיר:
נייד:
מנתור 9/1
089709303
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מודיעין-מכבים-רעות, מנתור 9/1
כתובת:
דוא"ל:
מודיעין-מכבים-רעות, מנתור 9/1
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה
עיסוק:
0523444713
נייד:
בין עבודות
עיסוק:
0526070775
נייד:
עיסוק:
נייד:
לילך
089709303
יוסף
089709303
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
01.12.2016
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מפענח תצלומי אוויר בחיל האוויר
תפקיד:
השכלה:
ערבית
מגמה:
חוג:
עירוני א' מודיעין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313295545
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313295545
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09