תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Berman
Eden
שם מלא באנגלית:
ברמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
313284762
ת.ז.
עדן
שם מלא:
18.01.1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
1292600
מיקוד:
דוא"ל:
כרכום
0545635541
עיר:
נייד:
הזית, 121
0545635541
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כרכום
כתובת:
דוא"ל:
כרכום
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
תכנתת בקרה ומיחשוב
עיסוק:
0545403588
נייד:
במאי, עורך ומורה לקו
עיסוק:
0523700325
נייד:
עיסוק:
נייד:
ליליאן ברמן
0545403588
ג'קי ברמן
0523700325
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
01.01.2018
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
לוחם וטבח
תפקיד:
קיצור שרות מסיבה רפואית
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
עמק החולה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס אינטרנטי באפטר אפקטס
קורס אינטרנטי בפוטושופ
קורס אינטרנטי באילוסטרייטור
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות שלי ושל ההורים והפיקדון הצבאי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
313284762
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
313284762
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
b6e3b8_35dfdd5a7f874344868b1bd487a0cc59~mv2_d_1700_2338_s_2.jpg