תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2016
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Steinberg
Yuval
שם מלא באנגלית:
שטיינברג
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
312486434
ת.ז.
יובל
שם מלא:
28/11/93
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
43720
מיקוד:
דוא"ל:
רעננה
0546689502
עיר:
נייד:
דוכיפת 16
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
דוכיפת 16, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
דוכיפת 16, רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
בר טכנולוגיות
עיסוק:
0546689499
נייד:
בעלים- בר טכנולוגיות
עיסוק:
0546689500
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורנה שטיינברג
097717295
דורון שטיינברג
097717295
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
2.10
משך שרות:
אמל׳׳ח חיל הים- ע.רמ״ד
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
אוסטרובסקי רעננה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
לימודים אקדמים חלקיים:
קולנוע וטלויזיה (מסלול מדיה דיגיטלית) - אוניברסיטת ת׳׳א - שנה א׳
מבחר קורסים במדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה.

קורס בJump Cut ב 2008.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הורי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
312486434
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
312486434
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09