ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Meseznik
Aviv
שם מלא באנגלית:
מסז׳ניק
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
312457062
ת.ז.
אביב
שם מלא:
19.3.1994
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7648521
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0527242423
עיר:
נייד:
בני משה 30
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
לילנבלום 10 ראשון לציון
כתובת:
דוא"ל:
בני משה 30 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אחות מוסמכת
עיסוק:
0548329204
נייד:
מהנדס מכונות
עיסוק:
0523964953
נייד:
עיסוק:
נייד:
רגינה
גנאדי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
30.5.2015
שחרור:
שנתיים וחודשייים
משך שרות:
צלם צבאי
תפקיד:
הייתי בר״מ ד בתחילת השירות הצבאי ולכן הוא קוצר
השכלה:
הנדסת תוכנה
מגמה:
חוג:
גמנסיה ריאלית
2012
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
קורס צילום וידאו דוקומנטרי וחדשותי של דובר צה״ל
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
312457062
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
312457062
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
ARMY.jpg