תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Zruya
Ben
שם מלא באנגלית:
צרויה
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
312430523
ת.ז.
בן
שם מלא:
20.12.93
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3842864
מיקוד:
דוא"ל:
חדרה
052-8776337
עיר:
נייד:
חובבי ציון 11/16
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
המייסדים 20, בינימינה
כתובת:
דוא"ל:
חובבי ציון 11/16 חדרה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
דואר
עיסוק:
נייד:
מהנדס
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
מיכל הלפרין
מנחם צרויה
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
23.11.15
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
חובש גדודי
תפקיד:
השכלה:
אומנות
מגמה:
הנדסת מכונות
חוג:
אורט בינימינה
מכללת אפקה
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
13
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה ומלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
312430523
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
312430523
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09