ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
KOREN
Niv
שם מלא באנגלית:
קורן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
312240492
ת.ז.
ניב
שם מלא:
26/03/94
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
07
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0523928734
עיר:
נייד:
דניאל סמבורסקי 5
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
דניאל סמבורסקי
כתובת:
דוא"ל:
הרצליה לא ידוע רחוב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
משרד החינוך
עיסוק:
0522491288
נייד:
הייטק
עיסוק:
0525951171
נייד:
עיסוק:
נייד:
שיין קורן
אלכס קורן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29.11.15
שחרור:
2.5
משך שרות:
מ״כ
תפקיד:
אמי חלתה בסרטן בפעם השלישית ונאלצה לטוס לטיפול מיוחד ביוסטון .. קצינת תש קיצרה לי את השירות בחצי שנה
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
כצנלסון
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עובד קשה עבור הכסף ללימודים.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
312240492
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
312240492
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
SCAN_2019_6_25_6_44_25_8171.jpeg