טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Shrem
Shani Sofia
שם מלא באנגלית:
שרם
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
311571442
ת.ז.
שני סופיה
שם מלא:
29.11.93
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6743011
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0526903221
עיר:
נייד:
מעפילי אגוז 86, כניסה א, דירה 7
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מוטה גור 6 קרית מוצקין
כתובת:
דוא"ל:
מוטה גור 6 קרית מוצקין
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת דין
עיסוק:
0525597555
נייד:
עורך דין
עיסוק:
0525187187
נייד:
עיסוק:
נייד:
עינת תוסיה כהן שרם
אורי שרם
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
05/8/15
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
קצינת חקירות במצ"ח פלילים
תפקיד:
השכלה:
ביולוגיה רפואית ומחשבת ישראל
מגמה:
החוג לתאטרון
חוג:
הריאלי העברי בחיפה
אוניברסיטת תל אביב
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
עברית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בכל דרך אפשרית. בעבודה, חסכונות ומלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
311571442
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
311571442
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png