ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Herman
Yuval
שם מלא באנגלית:
הרמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
311499974
ת.ז.
יובל
שם מלא:
04/09/1993
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7842668
מיקוד:
דוא"ל:
אשקלון
0528728338
עיר:
נייד:
כנפי נשרים 80
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כנפי נשרים 80
כתובת:
דוא"ל:
הרחבה 43, קיבוץ זיקים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה לחינוך מיוחד
עיסוק:
0528923602
נייד:
וטרינר
עיסוק:
0522293068
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורית הרמן
יעקב הרמן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17/07/2013
שחרור:
16 חודשים
משך שרות:
מפיק סרטי וידיאו
תפקיד:
במהלך השירות סבלתי מדיכאון. אחרי מספר שיחות עם פסיכולוגים צבאיים ועם המפקד האישי שלי החלטנו ביחד שאני יסיים את השירות.
השכלה:
תקשורת והפקה
מגמה:
חוג:
מקיף עירוני א'
2011
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הוריי יעזרו לי לממן את רוב הלימודים. את השאר אשלים בעצמי ו/או בעזרת מלגות שאני יגיש במידה ואני יתקבל.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
311499974
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
311499974
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09