תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Zino
Bat El
שם מלא באנגלית:
זינו
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
311290969
ת.ז.
בת אל
שם מלא:
12.02.1994
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5848420
batelzan1234@gmail
מיקוד:
דוא"ל:
חולון
0524520274
עיר:
נייד:
בית לחם 16, דירה 2
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
לא ידוע
כתובת:
דוא"ל:
לא ידוע
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
לא ידוע
עיסוק:
נייד:
לא ידוע
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
רויטל
מיכאל
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
19.2.2015
שחרור:
24 חודשים
משך שרות:
מזכירה דנטלית
תפקיד:
השכלה:
עיצוב שיער
מגמה:
חוג:
מזור, חיפה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מקווה לקבל מלגת לימודים מכיוון שאיני בקשר עם המשפחה.
במידה ולא אקבל מלגה אז עם הפיקדון הצבאי והיתרה בהלוואה בנקאית.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
311290969
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
311290969
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09