הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Zys
Michal
שם מלא באנגלית:
זיס
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
308474592
ת.ז.
מיכל
שם מלא:
24.6.1992
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
76248
מיקוד:
דוא"ל:
רחובות
0528221967
עיר:
נייד:
יחיאל פלדי 3 דירה 4
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
פלדי 3 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
פלדי 3 רחובות
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אחות מיילדת
עיסוק:
0528931498
נייד:
מפיק
עיסוק:
0522593130
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרה
פרדי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
10.1.2013
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפקדת בקורס מפקדים
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון ואמנות
מגמה:
לימודי משחק
חוג:
עמוס דה-שליט
בית הספר הגבוה למשחק "בית צבי"
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
ת.גמר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
בינוני
קריאה:
טוב
טוב
דיבור:
טוב
טוב
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכון אישי ועזרה מהמשפחה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
308474592
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
308474592
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
d84e71_91cdd653f4b34445bf36499713dfcfc9~mv2_d_1504_2368_s_2.jpg