הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Cohen
Oded
שם מלא באנגלית:
כהן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
308323609
ת.ז.
עודד
שם מלא:
30/08/1993
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7171541
מיקוד:
דוא"ל:
מודיעין
0508430008
עיר:
נייד:
כרכום 6
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כרכום 6 מודיעין
כתובת:
דוא"ל:
כרכום 6 מודיעין
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מזכירה
עיסוק:
0508430004
נייד:
עצמאי
עיסוק:
0508430007
נייד:
עיסוק:
נייד:
זהבה
שמאי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
נובמבר 2014
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
לוחם יחידת הנדסה קרבית
תפקיד:
השכלה:
עיצוב
מגמה:
חוג:
עירוני א' מודיעין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
גרוע
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
יפנית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
דרך הפיקדון הצבאי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
308323609
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
308323609
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09