הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
ELISHA
ZIV
שם מלא באנגלית:
אלישע
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
308296821
ת.ז.
זיו
שם מלא:
02.11.92
ישראלית+פולנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
24953
מיקוד:
דוא"ל:
מצפה הילה
054-4342182
עיר:
נייד:
מצפה הילה
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ראש הנקרה
כתובת:
דוא"ל:
בן- עמי
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
סייעת בגן. מורה ליוג
עיסוק:
054-434063
נייד:
עד לא מזמן היה מנכ"ל
עיסוק:
052-3015058
נייד:
עיסוק:
נייד:
הילה
בנצי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
נובמבר 2013
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
בשלישות הגדודית
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
מנור כברי
2011
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני מתכוונת לממן את לימודיי בעזרת הוריי, בעזרת הכסף שחסכתי ובעזרת הכסף שארוויח בעבודה שאעבוד בה.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
308296821
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
308296821
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09