הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Kosover
Amir
שם מלא באנגלית:
קוסובר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
305698847
ת.ז.
אמיר
שם מלא:
6/9/91
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7501542
מיקוד:
דוא"ל:
ראשון לציון
0543271777
עיר:
נייד:
שדמות דבורה 14 דירה 4
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שדמות דבורה 14 ראשל"צ
כתובת:
דוא"ל:
שדמות דבורה 14 ראשל"צ
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
בנקאית-בנק מזרחי
עיסוק:
נייד:
טכנאי אביוניקה-אלעל
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
ריבקה
0547738015
מיכאל
0547738014
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
23/2/13
שחרור:
2
משך שרות:
מש"ק הכנה לצה"ל, מד"ן נוער
תפקיד:
התנדבתי לצה"ל מפאת מצב רפואי. חולה קרוהן.
השכלה:
מחשבים ופיסיקה
מגמה:
חינוך בלתי פורמלי ותעודת הוראה
חוג:
עמית עמ'"ל ראשל"צ
בית ברל
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2
שנות לימוד:
- מבוא לאומנות הקולנוע: האונ' הפתוחה
- ביה"ס המעגל: לימודי מחול, סטודיו תמרה
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

כן
כן

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
ע"י הורי, פיקדון צבאי, מלגה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
305698847
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
305698847
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09