ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Azri
Orit
שם מלא באנגלית:
עזרייב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
305461790
ת.ז.
אורית
שם מלא:
15.11.1990
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
8459680
מיקוד:
דוא"ל:
באר שבע
0526417623
עיר:
נייד:
רחל אמנו 60 /1
08000000
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
רחל אמנו 60
כתובת:
דוא"ל:
לא יודעת
כתובת:
דוא"ל:
סוקולוב 33 דירה 4
כתובת:
דוא"ל:
משרד החינוך
עיסוק:
0526417623
נייד:
לא איתנו
עיסוק:
0526417623
הייטק
נייד:
עיסוק:
0526417623
נייד:
הדר
080000000
מרדכי
08000000
רועי עטיה
0526417623
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
1.2.2011
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
משקית תש
תפקיד:
השכלה:
פסיכולוגיה וסוציולוגיה
מגמה:
אומנויות הבמה
חוג:
דוד טוביהו
גודמן בית הספר לאומנויות בנגב
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
טכניקה- משחק מול מצלמה.
דיבוב - יפה גבאי.
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
בינוני
דיבור:
בינוני
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עצמאית
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
305461790
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
305461790
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
תעודת שחרור אורית.JPG