ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
weiser
ofer
שם מלא באנגלית:
וייזר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
301378881
ת.ז.
עופר
שם מלא:
10/1/1988
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3478
מיקוד:
דוא"ל:
חיפה
0505379552
עיר:
נייד:
פרנק פלג 34
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
פרנק פלג 34, חיפה
כתובת:
דוא"ל:
פרנק פלג 34, חיפה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
ד"ר למיקרוביולוגיה
עיסוק:
נייד:
מהנדס מזון
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עירית וייזר
אילן וייזר
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
11 שנים
משך שרות:
קצין לוחם
תפקיד:
השכלה:
אומנות
מגמה:
יזמות ומנהל עסקים
חוג:
הריאלי העברי בחיפה
המרכז הבינתחומי הרצליה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בכוחות עצמי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
301378881
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
301378881
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png