ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Nachtailer
Ori
שם מלא באנגלית:
נכטיילר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
גרוש
מצב משפחתי:
300076338
ת.ז.
אורי
שם מלא:
8.9.1986
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9454478
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0527727103
עיר:
נייד:
ציפורי 30
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
פדואל ד.נ. מודיעין
כתובת:
דוא"ל:
פדואל ד.נ. מודיעין
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה
עיסוק:
נייד:
מנכ"ל בת עמי
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
הילה נכטיילר
בנימין נכטיילר
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
אוקטובר 2011
שחרור:
שנה וארבעה חודשים
משך שרות:
לוחם קרבי - גדוד לביא, חטיבת כפיר
תפקיד:
לוחם קרבי בשירות 'הסדר'.
תאריך השחרור מתייחס לסיום תקופת ההסדר.
השכלה:
מגמה:
מדעי החברה
חוג:
ישיבה תיכונית חיספין
האוניברסיטה הפתוחה
עדיין לא סיימתי
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס מתחילים וקורס מתקדמים לתסריטאות - מרב שקד.
האקדמיה לשיווק דיגיטלי של עדי שקד (קורסים מקוונים).
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מימון באופן עצמאי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
300076338
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
300076338
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09