טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
hershtik
chen
שם מלא באנגלית:
הרשטיק
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
212129092
ת.ז.
חן
שם מלא:
15/04/2001
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9045970
מיקוד:
דוא"ל:
אפרת
0545295493
עיר:
נייד:
בית הבחירה 27/2
0776516741
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית הבחירה 27/2
כתובת:
דוא"ל:
בית הבחירה 27/2
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עצמאית
עיסוק:
0586349414
נייד:
מורה
עיסוק:
0584241146
נייד:
עיסוק:
נייד:
יעל הרשטיק
שרגא הרשטיק
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
31/08/2020
שחרור:
שנה
משך שרות:
חקלאות בתנועת היוגב+ בת שירות בבית ספר+ ילד עם צרכים מיוחדים
תפקיד:
דת
השכלה:
קולנוע ביולוגיה והיסטורה
מגמה:
חוג:
אולפנת קרית ארבע
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מענק שירות חסכונות ועזרה מההורים במידת הצורך
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
212129092
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
212129092
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png