הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
harel
noam rachel
שם מלא באנגלית:
הראל
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
211365572
ת.ז.
נועם רחל
שם מלא:
11.8.2000
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4526202
מיקוד:
דוא"ל:
הוד השרון
0587819959
עיר:
נייד:
העמק 2\א'
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
העמק 2 הוד השרון
כתובת:
דוא"ל:
העמק 2 הוד השרון
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת פרוייקט בעמותה
עיסוק:
0527710750
נייד:
רב, מנכ"ל עמותה
עיסוק:
0525666492
נייד:
עיסוק:
נייד:
חגית
מרדכי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
?
שחרור:
12 חודשים
משך שרות:
צילום ורשתות באגף לתרבות תורנית משרד החינוך
תפקיד:
השכלה:
תקשורת וקולנוע דוקומנטרי
מגמה:
חוג:
אולפנת לבונה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
עריכת סטילס
רשתות חברתיות עם התמקדות בפייסבוק
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
בינוני
דיבור:
בינוני
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
1. עבודה- עובדת כבר היום בעבודה מאוד גמישה מבחינת השעות- עריכת סטילס.
2. מענק ופיקדון של השירות הלאומי
3. מקווה לקבל מלגה כלשהי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
211365572
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
211365572
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09