תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
2016
Levin
Shirah
שם מלא באנגלית:
לוין
שנת עליה:
נקבה
מין:
דרום אפריקה
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209806371
ת.ז.
שירה
שם מלא:
6/2/2000
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
1290000
מיקוד:
דוא"ל:
קצרין
0506303757
עיר:
נייד:
הדס 26, דירה 7
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גננת במעון
עיסוק:
נייד:
הייטק (בניסטק)
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
גתית לוין
אבישי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
רשמית:15/8/2019
שחרור:
התחלה רשמי: 1/9/2018 (בגלל שהיה שבת בראשון לספטמבר התחלתי ב:2/9/2018
משך שרות:
שירות לאומי
תפקיד:
קבלתי פטור מהצבא על רקע דתי. בנוסף, יכול להיות שהתאריך של השיחרור מהשירות לאומי שלי תלוי בכמה ימי חופש אני אקח או אחסוך - אס אינני יודעת אם אסיים את השירות בתאריך הרשמי, קצת לפני, או קצת אחרי.
השכלה:
תאטרון
מגמה:
חוג:
אולפנה גולן קצרין (כשגרתי בקנדה: Hebrew Academy)
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
גרוע
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב מאד
בינוני
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה + עזרה מההורים + עזרה מסבתא. (האם יש אפשרות לקבלת מילגה?)
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209806371
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209806371
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09