ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
elbashan
liya daniel
שם מלא באנגלית:
אלבשן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209498658
ת.ז.
ליה דניאל
שם מלא:
25/11/1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9371424
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0503251197
עיר:
נייד:
יהודה בורלא 24
0774044542
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
יהודה בורלא 24 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
יהודה בורלא 20 ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת דין
עיסוק:
0506216533
נייד:
עורך דין
עיסוק:
0542442233
נייד:
עיסוק:
נייד:
מיכל לייסר
0774044542
יובל אלבשן
026428648
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
18.10.18
שחרור:
שלוש שנים
משך שרות:
משקית בינה רשתית
תפקיד:
השכלה:
היסטוריה וספרות
מגמה:
חוג:
התיכון שליד האוניברסיטה ירושלים
2015
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני מתכוונת לממן את לימודי בעזרת חסכונות ותמיכה מהורי.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209498658
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209498658
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09