תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Levenstein
Aviel
שם מלא באנגלית:
לוינשטיין
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209496595
ת.ז.
אביאל
שם מלא:
26.1.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9841224
מיקוד:
דוא"ל:
מעלה אדומים
054-7420814
עיר:
נייד:
הגלגל 24
02-5903853
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הגלגל 24
כתובת:
דוא"ל:
גלגל 24, מעלה אדומים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנהלת מתנ"סים
עיסוק:
054-7422408
נייד:
רופא משפחה
עיסוק:
054-7422407
נייד:
עיסוק:
נייד:
ליאורה
מרדכי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29.8.19
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
סינמטק ירושלים
תפקיד:
שירות לאומי
השכלה:
אומנות חזותית
מגמה:
חוג:
הישיבה לאומנויות בר אילן
מוזיאון ישראל
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
קורס אנימציה, רישום וציור
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209496595
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209496595
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09