טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2017
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
-
Eyyubov
Aspir
שם מלא באנגלית:
איובוב
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
209227073
ת.ז.
אספיר
שם מלא:
08.06.1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5947505
מיקוד:
דוא"ל:
בת ים
053-826-1472
עיר:
נייד:
מנדלי מוכר ספרים 1
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מנדלי מוכר ספרים 1 בת ים
כתובת:
דוא"ל:
מנדלי מוכר ספרים 1 בת ים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
נייד:
רואה חשבון
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
מריאנה
יואב איוב איובוב
054-731-7691
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
לא התגייסתי עקב אי התאמה למערכת הצבאית, פרופיל 21.
השכלה:
תאטרון
מגמה:
חוג:
מוזות - בית הספר התיכון לאומנויות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
גרוע
גרוע
קריאה:
טוב
גרוע
גרוע
דיבור:
טוב מאד
טוב
בינוני
אנגלית:
אזרית
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה וחסכונות, בעיקר.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209227073
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209227073
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09