תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Danon
Zohara
שם מלא באנגלית:
דנון
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
209190891
ת.ז.
זוהרה
שם מלא:
6.1.98
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7956500
מיקוד:
דוא"ל:
קיבוץ גת
052-8864154
עיר:
נייד:
קיבוץ גת
08-6871249
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קיבוץ גת
כתובת:
דוא"ל:
פתח תקווה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
הוסטל לנוער במצוקה קרית גת
עיסוק:
054-7475304
נייד:
מובטל
עיסוק:
053-2780587
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורלי כהן
08-6871249
רונן דנון
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
16.8.18
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
טבחית
תפקיד:
השכלה:
אומנות והיסטוריה
מגמה:
חוג:
צפית
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה תוך כדי הלימודים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
209190891
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
209190891
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09