טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
yagelnik
ayala
שם מלא באנגלית:
יגלניק
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208915033
ת.ז.
איילה
שם מלא:
21.06.1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
857764
מיקוד:
דוא"ל:
אין
0584481141
עיר:
נייד:
אין
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מאה שערים 1
כתובת:
דוא"ל:
אוקראינה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מובטלת
עיסוק:
אין
נייד:
מובטל
עיסוק:
אין
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרה מלכה
אין
שמואל חיים
אין
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
18.09.2017
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
סיעעת בבית ספר לחינוך מיוחד ושנה שניה בחוות סוסים טיפולית
תפקיד:
השכלה:
חשבנאות
מגמה:
חוג:
סמינר ברסלב ותיכון מעיינות
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
למדתי בקורס תאטרון, קורס תאטרון פלייבק, קורס צילום, שלל סדנאות כתיבה, למדתי מחול בבית לתנועה במשך שנה (מסלול מלא)
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
טוב
קריאה:
טוב
טוב
דיבור:
טוב
טוב מאד
אנגלית:
איידש
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני מתכננת לעבוד בקיץ ולחסוך כסף ללימודים, במקביל גם להגיש בקשה למלגה של סיוע כלכלי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208915033
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208915033
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png