תשפ"א-א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Levy
Shay
שם מלא באנגלית:
לוי
שנת עליה:
נקבה
מין:
1997
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208662536
ת.ז.
שי
שם מלא:
11.12.1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6314908
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0542068696
עיר:
נייד:
חברון 8
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
חברון 8 תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
מאיר יערי 17
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מנכלית חברת ספנות
עיסוק:
0505313170
נייד:
מנהל חדר עסקאות בנק
עיסוק:
0547125050
נייד:
עיסוק:
נייד:
ברוריה יעיש לוי
מודי לוי
ללא
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
18.10.19
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מתחקרת בטחונית ומפקדת בקורס מתחקרות
תפקיד:
השכלה:
תאטרון והיסטוריה מוגבר
מגמה:
חוג:
תיכון דה שליט
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שנת שירות בין התיכון לצבא במסגרת של התנדבות עם נוער מתמודד ילדי רווחה , בשילוב מגורים עם נוער אמריקאי יהודי שנמצא בארץ לשנה והדרכה במחנות קיץ שלושה חודשים בארצות הברית
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת ההורים וקופת חיסכון
הצהרה:
false
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208662536
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208662536
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09