ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2016
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Dan
Yael
שם מלא באנגלית:
דן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
208589499
ת.ז.
יעל
שם מלא:
5.8.1997
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9781210
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0526555467
עיר:
נייד:
שמואל תמיר 10
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
שמואל תמיר ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
שמואל תמיר 10
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אדריכלית ומעצבת פנים
עיסוק:
נייד:
מנהל מוסך
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
נורית דן
אבי דן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
פברואר 2016
שחרור:
7 חודשים
משך שרות:
כתבת עיתון "במחנה"
תפקיד:
קיצור שירות - רפואי
השכלה:
קולנוע וספרות
מגמה:
אומניות המסך - וידאו ארט
חוג:
תיכון לאומנויות ע"ש צ'ארלס סמית'
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
בצלאל
תיכונית:
על תיכוני:
1.5
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
קריאה:
דיבור:
בינוני
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עבודה, חסכונות, הלוואות ומלגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208589499
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208589499
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
jsfs_edited.png