הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
moradi
moran
שם מלא באנגלית:
מורדי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208508408
ת.ז.
מורן
שם מלא:
21.10.1996
ישראלי וצרפתי
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
94185
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0543126030
עיר:
נייד:
משה הס 3
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
משה הס 3
כתובת:
דוא"ל:
משה הס 3
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
גרפיקאית
עיסוק:
נייד:
עצמאי
עיסוק:
נייד:
עיסוק:
נייד:
עמנואל מורדי
אבי מורדי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
22.3.2018
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מדריך חובשים
תפקיד:
בתפקידי הייתי קולנוען במדור טי״ל (טכנולוגיות ייעודיות להדרכה) שבבה״ד עשר. הייתי חלק ממדור שמייצר תכנים טכנולוגיים לקורסי חובשים. עבדתי עם אנימטורים, מעצבים מתכנתים. כחלק ממסגרת התפקיד יצרתי 3 סרטים קצרים עלילתיים שמוצגים כחלק מההכשרה בקורס חובשים. ובהמשך השירות פיקדתי על המדור וניהלתי פרויקטים.
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
תל״י בית חינוך
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
צרפתית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעצמי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208508408
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208508408
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09