ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Haller
Almog
שם מלא באנגלית:
הלר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208488221
ת.ז.
אלמוג
שם מלא:
06.12.1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
1080600
מיקוד:
דוא"ל:
קיבוץ שדה נחום עמק המעיינות
0547511126
עיר:
נייד:
1
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קיבוץ שדה נחום עמק המעיינות 1080600
כתובת:
דוא"ל:
נעמי 19/1 אבו טור, ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
תפעול
עיסוק:
0548063706
נייד:
חנות בעלי חיים
עיסוק:
0543004044
נייד:
עיסוק:
נייד:
קטי
רון
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
מרץ 2018
שחרור:
שנתיים ושמונה
משך שרות:
לוחם מעברים
תפקיד:
השכלה:
אומנות וצילום
מגמה:
חוג:
גאון הירדן דרכ"א
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
גרוע
קריאה:
טוב מאד
בינוני
דיבור:
טוב
טוב
אנגלית:
הונגרית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
פיקדון צבאי ועבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208488221
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208488221
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09