הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
shenhav
michael
שם מלא באנגלית:
שנהב
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
208408252
ת.ז.
מיכאל
שם מלא:
10.12.1996
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9695570
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0504810101
עיר:
נייד:
האייל 71 דירה 7
-
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
האייל 71 מלחה
כתובת:
דוא"ל:
האייל 71 מלחה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פסיכותרפיסטית
עיסוק:
0503921541
נייד:
מדריך תיירים
עיסוק:
0504669200
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורלי שנהב
יוסף שנהב
אורלי שנהב
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
7.3.18
שחרור:
שנתיים ושמונה
משך שרות:
לוחם בחטיבת הנח"ל
תפקיד:
השכלה:
גיאוגרפיה
מגמה:
חוג:
הניסויי
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס הכתיבה של מיכאלה למדן
+ שמונה חודשים של למידה פרטנית
אחרי הקורס.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
תשלום באמצעות הפיקדון/מכספי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208408252
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208408252
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09