תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Magen
Bar
שם מלא באנגלית:
מגן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
208406348
ת.ז.
בר
שם מלא:
18.11.96
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7984200
מיקוד:
דוא"ל:
מושב חצב
050-2001222
עיר:
נייד:
לב הכפר 511
08-8680806
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
לב הכפר 511 מושב חצב
כתובת:
דוא"ל:
מושב חצב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה בבי"ס רימונים בבצרה
עיסוק:
050-7622388
נייד:
טכנאי בבזק
עיסוק:
050-6778349
נייד:
עיסוק:
נייד:
דליה
08-8680806
אלון
08-8680806
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
11.7.17
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
תצפיתנית
תפקיד:
השכלה:
אומנות ומדעי החברה
מגמה:
חוג:
אזורי באר טוביה
מכון אבני תל אביב
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
פיסול
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
גרוע
קריאה:
טוב מאוד
בינוני
דיבור:
טוב מאוד
בינוני
אנגלית:
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
קרן חסכון
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208406348
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208406348
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09