תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Maoz
Yahli
שם מלא באנגלית:
מעוז
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
208405910
ת.ז.
יהלי
שם מלא:
15.11.96
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
4069600
מיקוד:
דוא"ל:
עין ורד
054-2171507
עיר:
נייד:
הדרור 16
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
הדרור 16 עין ורד
כתובת:
דוא"ל:
הדרור 16 עין ורד
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
ציירת
עיסוק:
054-4719187
נייד:
עו"ד
עיסוק:
054-4719185
נייד:
עיסוק:
נייד:
ענת מעוז
איתן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
21.3.17
שחרור:
2.2
משך שרות:
לוחמת סנפיר/חונכת בתיכון
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
קריית חינוך דרור
האוניברסיטה הפתוחה ובית צבי
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
קורס כתיבה יוצרת של ניר ברעם בפתוחה וקרס תאטרון בבית צבי
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
תמיכה מההורים ועבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
208405910
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
208405910
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09