ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Robin
Daniel
שם מלא באנגלית:
רובין
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
207133380
ת.ז.
דניאל
שם מלא:
11.01.1998
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
5621326
מיקוד:
דוא"ל:
יהוד
0544291609
עיר:
נייד:
בן צבי 26
035366836
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בן צבי 26, יהוד
כתובת:
דוא"ל:
בן צבי 26, יהוד
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מזכירה
עיסוק:
0544691609
נייד:
מתכנת
עיסוק:
0502253722
נייד:
עיסוק:
נייד:
שרון
035366836
שאול
035366836
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
12.07.2018
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מנהלת רשת
תפקיד:
השכלה:
קולנוע ומדעי החברה
מגמה:
חוג:
תיכון מקיף יהוד
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס תסריטאות בסינמטק תל אביב בהנחיית צביקה קרצנר
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת סכום כסף שחסכתי עד כה, עבודות מזדמנות ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
207133380
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
207133380
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09