ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
true
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
zahavi
maya
שם מלא באנגלית:
זהבי
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
207028622
ת.ז.
מיה
שם מלא:
14/1/1996
גרמנית וישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7986000
מיקוד:
דוא"ל:
תימורים 31
0506306752
עיר:
נייד:
תימורים 31
0506306752
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
תימורים 31
כתובת:
דוא"ל:
תימורים 31
כתובת:
דוא"ל:
ירושלים החבצלת 7
כתובת:
דוא"ל:
פסיכולוגית קלינית
עיסוק:
0542885505
נייד:
מטפל אלטרנטיבי
עיסוק:
0544635855
סטודנט
נייד:
עיסוק:
0507155197
נייד:
תמר זהבי
0542885505
אלון זהבי
0544635855
בר לוי
0507155197
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17.8.17
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מדריכת איסוף קרבי
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
באר טוביה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
מזה שנתיים אני רכזת נוער ומלצרית. בזמן זה הצלחתי לחסוך כמות מכובדת של כסף למהלך הלימודים ויחד עם עזרה מההורים אוכל לעמוד בסכום הנדרש.
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
207028622
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
207028622
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09