הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Ben Dov
Lally
שם מלא באנגלית:
בן דב
שנת עליה:
נקבה
מין:
Israel
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206572208
ת.ז.
ללי
שם מלא:
20/04/1999
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9346564
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0503503580
עיר:
נייד:
Makor Haim
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ירושלים מקור חיים 48
כתובת:
דוא"ל:
אבל קיבלתי
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מדריכת תיירים
עיסוק:
0503503580
נייד:
בגדול אין אבא
עיסוק:
אז זה סבבה.
נייד:
עיסוק:
נייד:
שירי בן דב
זה סיפור מעניין
גנים טובים
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
תפקיד:
חוסר התאמה
השכלה:
תקשוב
מגמה:
חוג:
פרוייקט הילה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס הרמוניה וקורס תאוריה מוזיקלית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
טוב
קריאה:
טוב
טוב מאד
דיבור:
טוב
טוב מאד
אנגלית:
עברית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
עזרה מהמשפחה ובתקווה מילגות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206572208
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206572208
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09