ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Tick
Micha
שם מלא באנגלית:
טיק
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206325649
ת.ז.
מיכה
שם מלא:
24/02/1995
ישראלית/ארה"ב
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9338627
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0544533036
עיר:
נייד:
בית"ר 22
026722388
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בית"ר 22
כתובת:
דוא"ל:
בית"ר 22
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עובדת סוציאלית
עיסוק:
0544461726
נייד:
פרטי
עיסוק:
0544533798
נייד:
עיסוק:
נייד:
רותי
026722388
דוד טיק
026722388
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
26/07/17
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
לוחם שריון
תפקיד:
השכלה:
היסטוריה הרחבה/ארץ ישראל
מגמה:
חוג:
אורות יהודה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
עברית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
אני הולך להשתמש בפיקדון וכסף ששמרתי לשנים א וב ואחר כך לעבוד עם הלימודים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206325649
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206325649
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09