תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

מלא
הפקה יוזמת
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Marmor
Nitai
שם מלא באנגלית:
מרמור
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206170169
ת.ז.
נתאי
שם מלא:
13.6.95
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
7941100
מיקוד:
דוא"ל:
מרכז שפירא
050-6337302
עיר:
נייד:
הרימון 2
08-8503233
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
מרכז שפירא
כתובת:
דוא"ל:
מרכז שפירא
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה ללקויי שמיעה
עיסוק:
050-5550308
נייד:
משרד הקליטה
עיסוק:
050-6214971
נייד:
עיסוק:
נייד:
רחל
08-8503233
חנניה
08-8503233
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17.5.18
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
מ"כ/סמל חי"ר
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
חוג:
על יסודי קבוצת יבנה
ניסן נתיב
2013
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
מכינה למשחק
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
בינוני
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ועבודה
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206170169
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206170169
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09