הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Doron
Nadav
שם מלא באנגלית:
דורון
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206071789
ת.ז.
נדב
שם מלא:
26.03.1995
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9787501
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0526780036
עיר:
נייד:
בר כוכבא 1, דירה 5
025324650
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בר כוכבא 1, דירה 5, ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
בר כוכבא 1, דירה 5, ירושלים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עורכת ומרצה
עיסוק:
0524821588
נייד:
מתכנת
עיסוק:
0524821688
נייד:
עיסוק:
נייד:
דפנה שטראוס דורון
025324650
שמואל דורון
025324650
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
29.03.2017
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
חוקר מודיעין
תפקיד:
השכלה:
פסיכולוגיה וסוציולוגיה
מגמה:
חוג:
רנה קסין
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
קורס מקוון בעיתונאית מטעם אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. (מצוין בקו"ח)
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
קרן חיסכון ללימודים של ההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206071789
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206071789
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09