ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Nir
Roy
שם מלא באנגלית:
ניר
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206071227
ת.ז.
רועי
שם מלא:
11.4.1995
ישראלית, גרמנית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9083300
מיקוד:
דוא"ל:
קיבוץ קרית ענבים
0507240067
עיר:
נייד:
1, קרית ענבים
025348883
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
קיבוץ קרית ענבים
כתובת:
דוא"ל:
קיבוץ קרית ענבים
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
הנהלה יד ושם
עיסוק:
0503007242
נייד:
מנכ"ל אגודת מים
עיסוק:
0545636001
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורלי ניר
ג'ף ניר
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17.11.2016
שחרור:
3 שנים
משך שרות:
לוחם צלף בחטיבת הנח"ל
תפקיד:
השכלה:
קולנוע
מגמה:
חוג:
תיכון לאמנויות ירושלים
2016
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות בתמיכת ההורים
עבודה כסטודנט
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206071227
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206071227
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09