הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Slep
Sharon
שם מלא באנגלית:
סלפ
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
-
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
206015695
ת.ז.
שרון
שם מלא:
08.11.1995
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3498602
מיקוד:
דוא"ל:
חיפה
0524726560
עיר:
נייד:
בירם 3
-
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בירם 3
כתובת:
דוא"ל:
בירם 3
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
עקרת בית
עיסוק:
0523223902
נייד:
עצמאי
עיסוק:
0522830022
נייד:
עיסוק:
נייד:
ויקטוריה
-
ולדימיר
-
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
16.12.15
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
צלמת צבאית
תפקיד:
השכלה:
אמנו, ערבית, ביולוגיה, ביוטכנולוגיה
מגמה:
חוג:
עירוני ה' חיפה
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
בינוני
קריאה:
טוב מאד
טוב
דיבור:
טוב מאד
טוב מאד
אנגלית:
רוסית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
206015695
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
206015695
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09