הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Dagan
Ella
שם מלא באנגלית:
דגן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205786551
ת.ז.
אלה
שם מלא:
28/7/94
ישראלית ואמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6927856
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0526495112
עיר:
נייד:
רמות נפתלי 3 ב'
Ella
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
תל אביב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
צורפות
עיסוק:
0526495112
נייד:
תעופה
עיסוק:
526495112
נייד:
עיסוק:
נייד:
דפנה
0526495112
ניר
0526495112
0526495112
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
17/12/14
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפקדת קןרס כיבוי תעופתי
תפקיד:
השכלה:
ספרות
מגמה:
חוג:
עירוני י״ד
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
שנות לימוד:
שנתיים בתיכון תלמה ילין מגמת מוזיקה גירטה בס
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת הורי
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205786551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205786551
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09