הרשמה מאוחרת

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Hoffman
Yasmin
שם מלא באנגלית:
הופמן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205761000
ת.ז.
יסמין
שם מלא:
25/7/94
ישראלית,אמריקאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9219307
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0546686020
עיר:
נייד:
רוטנברג 4/7
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
לוס אנג'לס 1108/13 אילת
כתובת:
דוא"ל:
סנט לואיס, ארה"ב
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מטפלת אלטרנטיבית
עיסוק:
0545292763
נייד:
נדל"ן
עיסוק:
039110158
נייד:
עיסוק:
נייד:
ענת
סטנלי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
6/3/16
שחרור:
3
משך שרות:
לוחמת
תפקיד:
השכלה:
רגילה
מגמה:
גיאוגרפיה ומנהל עסקים
חוג:
רבין
האוניברסיטה העברית
2019
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
2
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעזרת חסכונות
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205761000
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205761000
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09