ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2017
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Kolpanitzki
Alon
שם מלא באנגלית:
קולפניצקי
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
0
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205501505
ת.ז.
אלון
שם מלא:
20/08/1994
ישראל
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
52960
מיקוד:
דוא"ל:
רמת אפעל
0506694817
עיר:
נייד:
צור 30
036357476
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
צור 30 רמת אפעל
כתובת:
דוא"ל:
יצחק שדה 6 בת ים
כתובת:
דוא"ל:
הרצל 53 כפר סבא
כתובת:
דוא"ל:
עיסוק:
0506561195
נייד:
סחר בעץ
עיסוק:
0506561188
גננת
נייד:
עיסוק:
0547732293
נייד:
צילה קולפניצקי
ישראל קולפניצקי
קרן ינאי
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
מאי 2014
שחרור:
6 חודשים
משך שרות:
מש״ק משתמטים
תפקיד:
פטור נפשי
השכלה:
קולנוע
מגמה:
קולנוע
חוג:
בליך
אוניברסיטת תל אביב
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
ללא בגרות
אחר
תיכונית:
על תיכוני:
1
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
חסכונות ובעזרת ההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205501505
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205501505
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09