ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
false
false
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
edelman
omri
שם מלא באנגלית:
אדלמן
שנת עליה:
זכר
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
205414758
ת.ז.
עומרי
שם מלא:
15\05\94
/
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9655110
מיקוד:
דוא"ל:
ירושלים
0523557774
עיר:
נייד:
בודנהיימר 10
026411353
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
בודנהיימר 10
כתובת:
דוא"ל:
בודנהיימר 10
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
מורה אנגלית
עיסוק:
0523585436
נייד:
מנהל מפעל
עיסוק:
0523800008
נייד:
עיסוק:
נייד:
דבי
אורן
026411353
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
10\03\16
שחרור:
שלוש שנים
משך שרות:
לוחם
תפקיד:
השכלה:
גאוגרפיה
מגמה:
חוג:
רעות
2012
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
שפות זרות:
כתיבה:
בינוני
קריאה:
טוב
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הורי הולכים לשלם חלק ואני יעבוד וישלם חלק
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
205414758
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
205414758
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09