ב

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
2018
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Joshua
Naomi
שם מלא באנגלית:
ג'ושוע
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
204617880
ת.ז.
נעמי
שם מלא:
22.04.1993
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
9646710
מיקוד:
דוא"ל:
בית וגן, ירושלים
0586000907
עיר:
נייד:
אליעזר ברגמן 7
026310729
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
ברגמן 7
כתובת:
דוא"ל:
ברגמן 7
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
אומנית/ מורה
עיסוק:
0527126500
נייד:
רב
עיסוק:
0527124686
נייד:
עיסוק:
נייד:
אורית
026310729
סיילס
026310729
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
שחרור:
משך שרות:
פטור
תפקיד:
על רקע דתי
השכלה:
כללי
מגמה:
חינוך
חוג:
סמינר 'דרכי רחל'
מכללת 'הרצוג'
2018
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות חלקית
ת.בוגר
תיכונית:
על תיכוני:
18
שנות לימוד:
2008-2009 קורס כתיבה יוצרת אצל הסופרת אורית הראל
2016 קורס צילום בבית ספר 'גליץ'
2017-18 לימוד תאטרון במשך שנתיים בבית ספר 'המרתף'
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
קריאה:
טוב מאד
דיבור:
טוב מאד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
יש לי חסכונות וכן על ידי מלגה חלקית של שכר הלימוד מטעם ארגון 'הלל'
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204617880
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204617880
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09