טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

false
מלא
הפקה יוזמת
false
true
תסריטאות
מסלול הרשמה:
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
כן
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Koren
Maya
שם מלא באנגלית:
קורן
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווק
מצב משפחתי:
204614218
ת.ז.
מאיה
שם מלא:
21/04/93
ישראלית, ברזילאית, ליטאית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
6606422
מיקוד:
דוא"ל:
תל אביב
0503984477
עיר:
נייד:
החלוצים 50
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
רעננה
כתובת:
דוא"ל:
רעננה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
נגרית
עיסוק:
0523984477
נייד:
מדען
עיסוק:
0544300208
נייד:
עיסוק:
נייד:
מירה קורן
צבי קורן
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
13.9.2013
שחרור:
שנתיים
משך שרות:
מפיקה
תפקיד:
השכלה:
תיאטרון
מגמה:
משחק
חוג:
תלמה ילין
ניסן נתיב
2017
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
ת.גמר
תיכונית:
על תיכוני:
3
שנות לימוד:
בוגרת ביה״ס למשחק בצרפת ERACM Ecole Regionale D’acteurs - בשנת 2019
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאד
טוב
גרוע
קריאה:
טוב מאד
טוב
בינוני
דיבור:
טוב מאד
טוב
בינוני
אנגלית:
צרפתית
ספרדית
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
בעיקר חסכונות וגם עבודה במקביל
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204614218
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204614218
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
f31262_1572157cc98148f68af8282cf19c9495~mv2.jpeg