תש"פ - א

טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ (2019/20) - מועד 

true
מלא
הפקה יוזמת
תסריטאות
מסלול הרשמה:
לא
האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
לא
אם לא, נא ציין את השנה / שנים
פרטים אישיים:
Gilboa-Markevich
Noa
שם מלא באנגלית:
גלבוע-מרקביץ'
שנת עליה:
נקבה
מין:
ישראל
ארץ לידה:
ילדים:
רווקה
מצב משפחתי:
204535322
ת.ז.
נועה
שם מלא:
29.3.93
ישראלית
תאריך לידה:
אזרחות:
פרטי התקשרות:
3501533
מיקוד:
דוא"ל:
חיפה
054-6649639
עיר:
נייד:
נהלל 3
רחוב ומספר:
טלפון:
הורים בן/בת/זוג:
צדקיהו 8 חיפה
כתובת:
דוא"ל:
צדקיהו 8 חיפה
כתובת:
דוא"ל:
כתובת:
דוא"ל:
פנסיה
עיסוק:
054-4649639
נייד:
פנסיה
עיסוק:
054-7484815
נייד:
עיסוק:
נייד:
רות מרקביץ'
פנחס גלבוע
שם האם:
טלפון:
שם האב:
טלפון:
שם בן/בת זוג:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
30.1.13
שחרור:
שנה ו-3 חודשים
משך שרות:
מאבחנת פסיכוטכנית
תפקיד:
פרופיל 21
השכלה:
פיזיקה ואומנות
מגמה:
חוג:
הריאלי
חיפה
2011
שם ביה"ס:
שם מוסד:
שנת סיום:
בגרות מלאה
תיכונית:
על תיכוני:
12
שנות לימוד:
סדנה להכשרת רקדנים
שפות זרות:
כתיבה:
טוב מאוד
קריאה:
טוב מאוד
דיבור:
טוב מאוד
אנגלית:
מצב רפואי ולקויות למידה:

אם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות? 
 

(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).

לא
לא

האם אובחנת כבעל/ת לקות למידה?

אם כן, נא לצרף אבחון

מימון לימודים:
כיצד את/ת מתכוונ/ת לממן את לימודיך?
הלוואה ועזרה מההורים
הצהרה:
true
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו. 

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק. 

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.
204535322
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
204535322
kisspng-angle-text-symbol-document-5ab09
תעודת_שחרור_(1)-1[1].jpg